Pušų Pieva

Vidaus Tvarkos Taisyklės

AKTUALIAUSIA INFORMACIJA:
Atvykimo laikas nuo 15 val.

Išvykimo laikas iki 12 val.

Atvykus į poilsiavietę „Pušų pieva“ turite sumokėti pilną paslaugų kainą.

SENĄJAME GYVENAMAJAME NAME POILSIAUTOJAI GALI NAUDOTIS:
Miegamaisiais kambariais, mini virtuvėle ir ten esančiomis priemonėmis;
WC bei dušais, kurie yra atskirame sanitariniame pastate;

POILSIAVIETĖS „PUŠŲ PIEVA“ TERITORIJOJE POILSIAUTOJAI GALI NAUDOTIS:
Pirtis (papildoma mokama paslauga);
Maitinimo paslaugomis (papildoma mokama paslauga);
Laužaviete (malkos laužui bus suteiktos);
Šašlykine;
Tinklinio, krepšinio, futbolo aikštelėmis;
Pušų terasa, pavėsine šalia namo ir hamakais;

POILSIAUTOJAI PRIVALO:
Susipažinti su saugaus elgesio, priešgaisrinės saugos bei vidaus tvarkos taisyklėmis;
užsisakius papildomas mokamas sodybos paslaugas, už jas iš karto sumokėti;
prieš išvykstant iš poilsiavietės „Pušų pieva“, dalyvauti atiduodant išsinuomotas patalpas bei materialines vertybes sodybos šeimininkui;
jei poilsiautojai atvyksta su vaikais – privalo rūpintis jų saugumu.

DRAUDŽIAMA:
Patalpose rūkyti;
iškylose lauke naudoti kambariuose esančius antklodes ir kitą kambarių lovų inventorių;
laužyti medelius, šiukšlinti ar kitaip niokoti teritoriją;
stumdyti lovas;

Poilsiautojai visiškai materialiai atsako už sugadintą ar sunaikintą poilsiavietės „Pušų pieva“ ir jos teritorijoje esantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, bei materialines vertybes (už padarytą materialinę žalą klientas atsako LR įstatymų nustatyta tvarka).

Už galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti sodybos teritorijoje ar už jos ribų (senojo namo viduje, terasoje, vaikščiojimo miške, kieme, pirtyje, maudantis Šventosios upėje, baidarių, ar pėsčiųjų, dviračių žygyje ir t.t.) yra atsakingi patys poilsiautojai.

PRIEŠGAISRINĖS IR SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS:
Poilsiavietės „Pušų pieva“ teritorijoje ugnį kurti galima tik įrengtoje laužavietėje. Nepalikti ugnies be priežiūros, ją užgesinti paliekant laužavietę;
miške nesukelti bet kokio pobūdžio ugnies;
vaikams maudytis, irstytis baidrėmis, žvejoti galima tik kartu su suaugusiaisiais ir apsivilkus gelbėjimosi liemenes;
Seną jame name lipti atsargiai į antrą aukšą;
nešokinėti į Šventosios upę;
sportinius įrenginius naudoti tik pagal paskirtį.

POILSIAUTOJAI PRIVALO:
Rūkyti tik tam skirtose vietose ir nuorūkas mesti tik į tam skirtas talpas;
naudotis elektros prietaisais, laikantis saugumo reikalavimų, neleisti jais naudotis vaikams;
nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų;
tėvai, arba prižiūrintys asmenys privalo užtikrinti vaikų saugumą;
Kambaryje esančią krosnelę kūrenti tik leidus sodybos šeimininkui ir išklausius instruktažą;
malkas dėti tik tam skirtoje dėtuvėje, toliau nuo krosnelės. Nedėti daiktų ant krosnelės. Nekūrenti krosnelės buitinėmis atliekomis;
laikytis saugaus atstumo nuo įkaitusios krosnelės;
kūrenantis krosnelei nepalikti prie jos be priežiūros vaikų, bei neleisti vaikams jos kūrenti;

POILSIAUTOJŲ ATSAKOMYBĖ:
Kiekvienas svečias individualiai atsako už atsivežto maisto kokybę ir šviežumą;
poilsiautojai visiškai materialiai atsako už sugadintą ar sunaikintą poilsiavietės „Pušų pieva“ ir jos teritorijoje esantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei materialines vertybes (už padarytą materialinę žalą klientas atsako LR įstatymų nustatyta tvarka);
svečiui ar jo vaikams susižalojus pačiam arba sužalojus savo turtą dėl savo kaltės, pažeidžiant saugaus elgesio, priešgaisrines ir vidaus tvarkos taisykles, paslaugos teikėjas už tai neatsako;
už kitus galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti senojo namo viduje, terasoje, takuose miške, kieme, pirtyje, maudantis Šventosios upėje, baidarių ar kitame žygyje yra atsakingi patys poilsiaujantieji;
už nelaimingus atsitikimus, įvykusius dėl alkoholio, atsako pats svečias.

Šios taisyklės sukurtos tam, kad būtų užtikrinta tvarka, siekiant maksimaliai apsaugoti Jus ir išvengti nemalonių nesusipratimų bei skaudžių pasekmių.